הקמת חברה יכולה להתאים מאוד לעסקים מסוימים ולא להתאים לאחרים. הדבר תלוי בנסיבות העסק הספציפי וכל מקרה שונה מרעהו, לכן חשוב לקבל הדרכה מגורם מוסמך, על מנת לקבל את כל המידע כולל ייעוץ מס ובנוסף הדרכה מוסמכת כיצד לעשות זאת בצורה מהירה וללא טעויות.

הפרדת ישויות – יתרון בהקמת חברה:

ישנם בעלי עסקים שחשוב להם לפעול מתוך עסק שהוא ישות משפטית נפרדת מהם וזה הגורם המשמעותי והחשוב ביותר העומד לנגד עיניהם, והשיקול להקמת החברה. עצם הפרדת הישויות הינה מהלך מפחית סיכונים מבחינתך כבעל עסק, אולם להגנה זו יש מחיר – עלויות הקמת חברה.

כמה עולה להקים חברה:

פתיחת חברה כוללת אגרת רישום לרשם החברות העומדת, נכון להיום, על סך 2,554 ₪, בנוסף לכך, החברה מחויבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות בסך 1,454 ₪,  ויש לקחת זאת בחשבון חישוב ההוצאות השנתיות של החברה. שיקול כספי נוסף  הוא העלות הכספית המתווספת בעת סגירת החברה, המצריך לבצע הליך של "פירוק החברה".

כמה מס אני צפוי לשלם:

אופן המיסוי על חברות שונה מהמיסוי החל על עסק המוגדר כ"עוסק מורשה" ומומלץ להתייעץ עם יועץ מס, כדי לבדוק האם הדבר כדאי מבחינה תשלומי המס לפני שפותחים את החברה. בטרם הקמת החברה, מומלץ לבחון היטב את הגורמים השונים הרלבנטים להחלטה, את העלויות הכספיות הנלוות לכך ואת המחויבויות החשבונאיות והמשפטיות הכרוכות בעת פתיחת חברה.

מהן היתרונות בהקמת חברה?:

בהקמת חברה טמונים יתרונות מיסוי רבים, מס חברות הינו בשיעור מס מוגבל של 26.5% בעוד המס השולי החל על היחיד הינו 48%. חברה אינה משלמת דמי ביטוח לאומי בגין רווחיה שהופקו או נצמחו, וחלוקת דיווידנד מהחברה לבעלי מניותיה אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי. מנגד, יחיד הפועל כעצמאי נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי על הכנסתו החייבת שהופקה מפעילות עסקו בשיעור של כ- 16%. זוהי הטבת מס משמעותית שיש לקחת אותה בחשבון בעת שיקול צורת ההתאגדות.

מהן החסרונות בהקמת חברה?:

החסרונות בהקמת חברה הינן בעלויות אחזקה יקרות הכוללות תשלום אגרה שנתית, הנהלת חשבונות דו צידית (מאזן ודוח רווח והפסד) ובדוחות כספיים שנתיים מבוקרים. לכן בכל פעילות יש לשקול את כדאיות הקמת חברה בהתאם למאפייני פעילות העסק תוך כדי בחינת היתרונות והחסרונות בהקמת חברה, יש לציין כי התשובה אינה חד משמעית ומשתנה בהתאם לאופי העסק , יש לכלול את היתרונות הגלומים בהגנה המשפטית וחיסכון במס כנגד העלויות השנתיות הכרוכות בהקמת חברה.

בפגישה איתנו תקבל את כל המידע כולל ייעוץ מס ובנוסף הדרכה מוסמכת כיצד לעשות זאת בצורה מהירה וללא טעויות.

פייסבוק שלנו: