קישורים

שם האתרהסברים כללייםקישור לאתר  לחץ על הכתובת
1אתר  מס הכנסה שידורשידור  דוח  מס הכנסה מקוון ליחידלחץ כאן לשידור  דוח מס הכנסה מקוון
 אתר מס הכנסהתיאום מס  לחץ כאן לתיאום מס הכנסה לשנת המס 2015
2אתר מס הכנסה ומע"מ מידעבאתר מידע מיקצועי וקישורים שוניםhttp://ozar.mof.gov.il/taxes/
2.1אתר מס הכנסהבקשה לקבלת החלטת מיסוי מיקדמית לחץ כאן
3אתר מס הכנסה-שע"מ מס במקורמידע על ניכוי מס במקור וניהול ספריםhttps://www.shaam.gov.il//
3.1אתר מס הכנסהאיתור יחידות ושעות קבלת קהל על פי ישובלחץ כאן לאיתור פקיד השומה לפי מקום העסק
אתר מס הכנסה צור קשרפנייה דרך המחשב  למס הכנסה http://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/MAPAL.aspx
 טלפונים של מס הכנסהכתובות  מיילים למס הכנסה ומע"מ
 אתר מס הכנסהטלפונים ושעות קבלת קהל למס הכנסה מעמ ומס שבח
אתר מס הכנסהנתוניםחוברת ניכויים לחודש ינואר 2015לחודש ינואר 2015 נתונים

טבלת המס לחודש ינואר 2015

נתוניםחוברת ניכויים שנתית  של מס הכנסהלשנת 2014 נתונים

טבלת המס לשנת 2014

4אתר מס הכנסה שע"מ תשלומים

ודיווחים

למע"מ

דוחות ודיווחים

דיווח ותשלום דוחות מע"מ

דוח שנתי לאיחוד עוסקים

הצהרת עוסק פטור

 

תשלומים

דיווח ותשלום דוחות מע"מ

תשלום חובות מע"מ

תשלום קנס מנהלי

אתר מס הכנסהומע"מ

במדור שירותים בקליק ניתן לקבל את האפשרויות הבאות

 תשלומיםלחץ כאן

תשלום מקדמות מס הכנסה

תשלומי מס הכנסה

תשלום דוחות ניכויים

תשלום חובות ניכויים

תשלום קנס מנהלי

תשלום לקוחות שע"ם, שירותי מחשב

10% מס שכ"ד דירות מגורים

 דוחות ודיווחים

דוח מס הכנסה לחברות – טופס 1214

דיווח ותשלום דוחות מע"מ

דיווח מפורט למע"מ

שידור דוחות 126 ו- 856

שידור דוח מס הכנסה ליחיד 1301

דוח שנתי לאיחוד עוסקים

דוחות כספיים – טופס 6111

דוח שנתי מקוצר לבעל עסק קטן

הצהרת עוסק פטור

דיווח מקדמות מס הכנסה

דוח להחזר בלו

בדיקת זכאות להחזר סולר

 

אתר מס הכנסהומע"מ

במדור שירותים בקליק ניתן לקבל את האפשרויות הבאות

 קבלת מידע 

דוח מס הכנסה לחברות – טופס 1214

שידור דוחות 126 ו- 856

שידור דוח מס הכנסה ליחיד 1301

דוחות כספיים – טופס 6111

דוח שנתי מקוצר לבעל עסק קטן

דיווח מקדמות מס הכנסה

דיווח דוחות ניכויים (דוח 0)

 

שאילתות ושירותי מידע

בדיקת זכאות להחזר בלו

ברור תביעה למענק עבודה

מידע נדל"ן

מצב חשבון במע"מ

בדיקת זכאות למענק עבודה

מוסדות ציבור לענין תרומות

פרטי עוסק מורשה

מערכת 1000

ענפים כלכליים

החלטות מיסוי

 אתר ממשלה חדש