מחירון שירותי המשרד מחירון הנהלת חשבונות

מחירון שירותי המשרד שלנו ומחירון הנהלת חשבונות המפורטים בעמוד זה מיועדים לעצמאיים או בעלי חברה. חשוב שתהיו מעורים בעלויות הנהלת החשבונות ושירות רואה החשבון של משרדנו כדי שתוכלו לתכנן כהלכה את כל היבטי התקציב שלכם בהווה ובעתיד. במחירון הנהלת חשבונות זה תוכלו למצוא את כל השירותים הניתנים במשרדנו. לדוגמה תוכל לגלות כמה עולה הצהרת הון, מהו מחירו של ייעוץ מס או שירות הנהלת חשבונות. המחירים במחירון כוללים מע"מ, אלא אם נכתב אחרת.

פרטים נוספים על שירותי המשרד שלנו ניתן למצוא בעמוד זה.

ייעוץ מס

 • שעת ייעוץ והכרות ראשונה חינם ללא כל התחייבות
 • שעת ייעוץ בנושאי מיסוי, ומיסוי שבח 1000 ₪

מחירון הנהלת חשבונות לעסקים

 • הנהלת חשבונות לעוסק פטור החל מ-100 ₪
 • הנהלת חשבונות לעצמאים החל מ-300 ₪ (עד 50 מסמכים)
 • הנהלת חשבונות לעורכי דין החל מ-500 ₪ (עד 50 מסמכים)
 • הנהלת חשבונות לחברות החל מ-1000 ₪ (עד 50 מסמכים)
 • תוספת 200-500 ₪ בגין דיווח מקוון
  ***המחירים כפופים להבאת החומר עד שבוע לפני מועד הדיווח***
 • תוספת 50 ₪ למביאים עד 5 ימים לפני הדיווח
 • תוספת 100 ₪ למביאים סמוך לדיווח

מחירון הנהלת חשבונות

דוחות שנתיים לעסקים

 • דו"ח שנתי בסיסי לעוסק פטור (ללא הנהלת חשבונות) החל מ-1250 ₪
 • דו"ח שנתי בסיסי למס הכנסה לעצמאי עוסק מורשה החל מ-1400 ₪
 • דו"ח שנתי בסיסי לשכיר החייב בהגשת דוח או דוח להחזר מס החל מ-1200 ₪
 • תוספת לנספח ב' דוח הכנסות משכר דירה או נכס בית החל מ-300 ₪
 • תוספת לנספח ג' דוח הכנסות מנירות ערך החל מ-300 ₪
 • תוספת נספח ד' דוח הכנסות מחו"ל החל מ-500 ₪
 • תוספת לנספח 6111 החל מ-500 ₪
 • דו"ח לחברה (חברות קטנות) החל מ-4,800 ₪

הצהרת הון

 • הצהרת הון ראשונה החל מ-1500 ₪ (ללקוחות המשרד בלבד 20% הנחה)
 • הצהרת הון שנייה החל מ-3000 ₪ (ללקוחות המשרד בלבד 20% הנחה)

שירות לעסק חדש

 • פתיחת תיקים ברשויות בעלות של החל מ-250 ₪ לרוכשים טיפול שוטף או 800 ₪ ללא טיפול שוטף
 • פתיחת תיק ברשויות לשותפות או לחברה בעלות של החל מ-500 ₪
 • פתיחת חברה בע"מ בעלות של החל מ-4,300 ₪

ייצוג מול הרשויות

 • ייצוג בדיונים החל מ-1,800 ₪ לדיון

תלושי שכר ותיקי ניכויים

 • הכנת תלושי שכר 65 ₪ לתלוש (מינימום 195 ₪ לחודש לניהול ודיווח תיק הניכויים)

שירותים אחרים

 • טיפול שוטף שנתי בעוסק פטור החל מ-1450 ₪ למשלמים במחצית הראשונה של שנת המס
  **הצעה זו אינה בתוקף למדווחים מקדמות
  10% הנחה לטיפול שוטף למשלמים מראש בחודש ינואר בגין השנה השוטפת